Kas Ondato on turvaline?

Me suhtume oma süsteemide turvalisusesse tõsiselt ning meie jaoks on tähelepanu pööramine andmete turvalisusele esmatähtis. Meie usaldusväärseid teenuseid osutatakse kooskõlas parimate normatiivsete tavade nõuetega.

Meid usaldavad sajad maailma suurettevõtted, sealhulgas pangad, mille turvanõudeid kliendi isiku tuvastamisel, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise osas me täidame.

Andmeservereid ja teabetaristuid kaitstakse 24/7 jälgimise abil.

Rahvusvaheline standard (ISO/IEC 27001:2013)

ISO/IEC 27001:2013 on infoturbe juhtimissüsteemi standard, mis määrab kindlaks turvalisuse juhtimise parimad tavad ja igakülgse turvalisuse. Selle sertifikaadi aluseks on range turvalisusprogrammi väljatöötamine ja käikurakendamine, mis hõlmab infoturbe juhtimissüsteemi väljatöötamist ja käikurakendamist. Sellega määratakse kindlaks, kuidas Ondato turvalisust terviklikult ja igakülgselt haldab. See üldtunnustatud rahvusvaheline turvalisust puudutav standard sätestab, et Ondato teeb järgmist:

  • Me hindame süsteemselt oma infoturbe ohtusid, võttes arvesse ohtude ja haavatavuse mõju.
  • Me töötame kliendi andmetega ja turvaohtudega tegelemiseks välja ja võtame kasutusele igakülgse infoturbe juhtimismeetmete kogumi ja muud riskijuhtimise vormid.
  • Meil on infoturbe juhtimismeetmete jooksva vastavuse tagamiseks meie vajadustele üldine juhtimisprotsess.

Isikuandmed

Ondato tegutseb erinevates kohtualluvuspiirkondades ja kooskõlas kohalike seaduste ja määrustega. Privaatsus ja turvalisus on Ondato lahendustesse sisse põimitud. Turvalisuse arendamise põhimõtted ja aspektid on määratletud ja integreeritud ettevõtte arenguprotsessidesse.

Kõik tundlikud andmed on kaitstud puhkeajal ja transiidil.

Isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR) on EL-I õigusaktidega loodud direktiiv, milles sätestatakse kord, kuidas andmeid kogutakse ja töödeldakse. Ondato järgib Teie tervikluse kaitsmisel isikuandmete kaitse üldmääruse suuniseid.

Ainult sertifitseeritud tehnoloogiad

Me kasutame ainult sertifitseeritud kolmandate poolte tehnoloogiaid, mis vastavad kõige kõrgematele standarditele. Näotuvastuse tehnoloogia, mida me kasutame, on saanud 100 000 USD võltsimistarkvara preemia ja läbinud NIST 1. ja 2 taseme PAD testimise 0% veaga – ning see on tõend selle kohta, et tehnoloogia on jagamatu, nuhkvaraga püüdmatu biomeetria, mida on kurjategijatel tänapäevase meediatehnoloogia abil peaaegu võimatu petta.

See sait kasutab küpsiseid. Selle saidi kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Lisateabe saamiseks lugege meie privaatsuseeskirju.