Kasutusjuhud

Kliendi kaasamine

Kliendi kaasamine on üks esimesi samme, mil kliendid kujundavad ettevõttest esmamulje ja sageli otsustatakse siis, kas klient jätkab teenuste kasutamist või mitte.

Erinevad juriidilised nõuded, seadustele vastavuse, kliendi identifitseerimise ja rahapesu tõkestamise toimingud võivad protsessi keeruliseks muuta, kuid Ondatol on lahendused, mis aitavad ettevõtetel leida tasakaalu kliendi mugavuse ja turvalisuse vahel.

Ondato lahendused aitavad kliente kaasata kogu maailmast ühe sujuva integratsiooni abil ilma muret tundmata erinevates riikides kehtivate erinevate õigussätete pärast.

 • Kliendisõbralik tuvastamisprotsess tõstab uute klientide kujunemise kiirust.
 • Käsitsi töö minimeerimiseks kasutatakse tehnoloogiat. Me automatiseerime kõiki protsesse võimalikult palju nii, et klient ei peaks täitma ja esitama lisaandmeid. See vähendab käsitsi tööd ja nõuetele vastavuse tagamiseks vajaminevaid kulutusi, kuna paljud protsessid toimuvad ja paljud kontrollid on automaatsed.

Ärikliendi kaasamine

Äriklientide kaasamine nõuab palju andmeid ja kontrolle, mille käigus tuleb kontrollida mitte ainult ettevõtet esindavat isikut, vaid ka ettevõtet ennast ja lõplikke kasusaajaid.

Ondato võimaldab kaasata ärikliente eemalt, mugavalt, turvaliselt ning täita kõrgeimaid nõudeid isegi finantsasutuste asjus.

 • Kasutaja poolt on äriklientide kaasamisprotsess maksimaalselt lihtsaks tehtud, mis suurendab edukalt kaasatud klientide arvu.
 • Ondato süsteem kontrollib automaatselt kõiki vajalikke andmeregistreid, tõendab andmed ning tagab kõrgeimad turvanõuded.
 • Paljud automatiseeritud protsessid säästavad aega ja vähendavad nõuetele vastavuse tagamiseks tehtavaid kulutusi.

Taotluse e-allkirjastamine

Üheks digiteerimise protsessiks on tuua dokumendi allkirjastamine elektroonilisse küberruumi. Ülemaailmsel turul tegutsedes jäävad aga erinevad õigusalased väljakutsed ning erinevate riikide eri e-allkirjade koondamine.

Ondato lahendused võimaldavad kõik piirkonna allkirjad kiiresti ja mugavalt oma tööprotsessi integreerida ja säilitada ning muuta klientide jaoks taotluse allkirjastamine lihtsamaks viisil, mis on nende jaoks mugavam ja turvalisem.

 • Kliendid eelistavad teha tehinguid, kui nad saavad valida dokumentide allkirjastamise juba olemasoleva ja usaldusväärse e-allkirjaga.
 • Ondato tagab dokumendi usaldusväärse ja turvalise allkirjastamise.

Korduva kasutaja autentimine

Praegustel digitaliseerimise ja küberprobleemide aegadel ei piisa kasutajate turvalisuse tagamiseks ja nende kaitsmiseks pettuste eest üksnes salasõnadest. Korduvate klientide autentimine ei tohiks aga olla keeruline või ebamugav.

Ondatol on mitu lahendust korduvate klientide turvaliseks ja mugavaks autentimiseks. Seda saab teha nii biomeetriliste kliendi 3D näoandmete kui ka klientide poolt juba kasutatud e-allkirjade abil. Kliendi kiireks tuvastamiseks näotuvastustehnoloogia abil peab klient tegema endast ainult foto ning süsteem teeb kindlaks, kas inimene on tegelikult see, kes ligipääsu soovib.

E-allkiri on väga turvaline viis klienti autentimiseks, lahendus, mida kasutavad peamiselt finantsasutused, kuna see vastab kõrgeimatele turvalisuse normidele.

 • Kliendi lihtne ja kiire autentimine vaid millisekunditega tekitab klientides ainulaadse mugavuse ja turvalisuse tunde.

Dokumendi legitiimsuse kontrollimine

Erinevad isikut tõendavad dokumendid: teenuste pakkumiseks kasutatakse klientide tuvastamiseks passe, ID-kaarte, juhilubasid, kuid nende usaldusväärsuse kindlaks tegemine eemalt võib keeruline olla. Ondato lahendused võimaldavad tagada dokumentide täieliku autentsuse andmete skaneerimiseks, nende aktsepteerimiseks, et vältida pettust.

 • ORC tehnoloogia abil skaneeritakse dokumendi andmed ja koondatakse andmebaasidesse ja registritesse.
 • Veendutakse, et dokument on ehtne, mitte varastatud.

Vanuse kontrollimine

Paljudes ärivaldkondades on kaupade müümisel või teenuste pakkumisel seatud mitmesuguseid vanusepiiranguid. E-hasartmängudes, e-kaubanduses ja muudes valdkondades on isikute õige vanuse väljaselgitamine paras väljakutse.

Ondato võimaldab kliendi õige vanuse kiiresti ja mugavalt välja selgitada. Pärast vanusepiirangute seadmist võib Teie ettevõte vanusepiirangu unustada, sest kogu töö teeb ära Ondato.

 • Isikut tuvastavate dokumentide kontrollimine, et piirata teenuste kasutamist alaealistele.
 • Kontrollitakse biomeetrilisi näoandmeid ja dokumendi nõuetele vastavust, vältides sellega ligipääsu teiste isikute dokumentidele.

Andmete sõelumine

Finantskuritegude, altkäemaksu, korruptsiooni vältimiseks on oluline klientide nõuetekohane tuvastamine ja nende kontrollimine erinevates registrites, andmebaasides, karistusnimekirjades.

Ondato lahendus muudab rahapesu ja terrorismi rahastamisvastase kaitse kiireks ja hõlpsaks. Andmeid kontrollitakse rahvusvahelistest karistusnimekirjadest, poliitiliselt motiveeritud isikute nimekirjadest, erinevatest registritest ja meediast. Kõik vajalikud andmed kogutakse kokku.

 • Süsteem teostab kontrollid ja väljastab hoiatused automaatselt.

Andmete jälgimine

Erinevates tegevusvaldkondades, eriti rahanduses, on oluline mitte ainult klientide isiku tuvastamine või andmete sõelumine, vaid ka andmete perioodilise jälgimise sisseviimine, kuna olukord võib muutuda. Näiteks võib isik sattuda karistusnimekirja ka pärast registreeritud kliendiks saamist.

 • Ondato süsteemis saab soovitud perioodilisi andmete kontrollimisi hõlpsasti määrata.
 • Teil on võimalik määrata meeldetuletusi isikut tõendavate dokumentide aegumise kohta.

Nõuetele vastavuse haldamine

digitaalses maailmas on nii ettevõtte kui ka kliendi andmete täieliku turvalisuse tagamiseks tarvis igakülgne lahendus, et katta vastavuse tagamise kõige erinevamad osad.

Ondato nõuetele vastavuse haldamise platvorm lubab olla kindel, et Teie ettevõte vastab kõikidele vastavusnõuetele ja kõrgeimatele standarditele. Platvorm annab võimaluse kokku puutuda üle 15 kliendi identifitseerimise vastavusnõudega ühes kohas. See on lihtne viis hoolitseda kõikide kliendi peamiste andmete eest, eraldada see kliendikaardiga, tsentraliseerida riskireitingud, korraldada perioodilist andmete sõelumist ning hankida aruandeid.

 • Ettevõtte analüüsipaneelid võimaldavad jälgida ja saada aruandeid ettevõtte nõuetele järgimise olukorra kohta.
 • Pakub võimaluse vähendada oluliselt nõuete järgimise tagamisele kuluvat töökoormust.
See sait kasutab küpsiseid. Selle saidi kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Lisateabe saamiseks lugege meie privaatsuseeskirju.