KOMPLEKSOWY PROCES KYC DLA PODMIOTÓW BIZNESOWYCH I FIZYCZNYCH

Ondato oferuje możliwy do dostosowania proces KYC stworzony zgodnie z najlepszymi praktykami rynkowymi.

Nasza platforma KYC obejmuje wszystkie procesy związane z wdrażaniem klientów, weryfikacją i monitorowaniem danych.

Jest to możliwe dzięki jednej platformie, która akceptuje wewnętrzne procedury i jest przyjazna dla bankowości.

Zakres obejmuje

  • Uwierzytelnianie podpisów elektronicznych przed rozpoczęciem procesu
  • Kompleksowe formularze KYC stworzone zgodnie z Twoimi potrzebami i procedurami
  • Dwa sposoby zdalnej identyfikacji klienta: identyfikacja zdjęcia i identyfikacja wideo w czasie rzeczywistym
  • Podpisywanie dokumentów/formularzy różnymi podpisami elektronicznymi
  • Platformę zgodności back-office dla podejmowania decyzji i zwiększonej należytej staranności

Elastyczność rozwiązania

Całkowicie zintegrowane z brandingiem Twojej firmy
Znajduje się w domenie Twojej firmy (np. kyc.twojaFirma.com)
Automatyczne wstępne wypełnianie CRM i transfer danych
Pełna zgodność z regulacjami UE i RODO

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Korzyści

Informacje pochodzące z różnych banków w jednym miejscu.
Kredytodawca zarządza większą ilością informacji dotyczących swojego klienta.
Dane są podzielone na ponad 200 kategorii.
Zapobieganie nadużyciom: możliwość weryfikacji danych aplikacji.
This site uses cookies. By continuing to use this site, you agree to the use of cookies. Read our privacy policy for more information.