Polityka prywatności strony internetowej spółki UAB Ondato

Niniejsza polityka prywatności (dalej „Polityka”) wyjaśnia, w jaki sposób spółka UAB Ondato (dalej „Spółka”, „My” lub „Nas”) zbiera i wykorzystuje informacje podczas Twojego korzystania z jakichkolwiek usług oferowanych na naszej stronie internetowej www.ondato.com (dalej „Strona“).

Przeglądając Stronę lub korzystając z naszych usług, jako użytkownik naszej Strony lub nasz klient (dalej „Użytkownik”, „Klient” lub „Ty”) akceptujesz postanowienia niniejszej Polityki i potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i zrozumiałe(-aś) wszystkie zawarte w niej warunki.

Spółka przetwarza dane osobowe wyłącznie w oparciu o wymagania przepisów prawa regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Spółka przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji konkretnego celu i przechowuje je jedynie tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia zamierzonych celów.

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, zawsze możesz skontaktować się ze Spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected].

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
• Wysyłanie newsletterów i cele marketingu bezpośredniego

Przetwarzamy przedstawione przez Ciebie kontaktowe dane osobowe w przypadku jeśli jesteś naszym potencjalnym Klientem lub interesujesz się naszymi usługami na Stronie w innym celu oraz chcesz otrzymywać newslettery. Możesz w dowolnej chwili zrezygnować z naszych newsletterów, pisząc do Spółki na adres poczty elektronicznej [email protected].

• Cel stosowania ciasteczek na naszej Stronie

Stosujemy ciasteczka w celu uzyskania informacji o tym, jak korzystasz z naszej Strony. Dzięki ciasteczkom możemy ulepszyć i uprościć doświadczenie użytkowników w korzystaniu z niej. W zasadzie informacje nie zawierają żadnych danych, które pozwoliłyby nam indywidualnie zidentyfikować Cię jako przedstawiciela osoby fizycznej lub prawnej. Będziemy przetwarzać Twoje dane za pomocą ciasteczek tak długo, jak będzie obowiązywać wyrażona przez Ciebie zgoda.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

• Twoja zgoda.
• Interes prawny Spółki polegający na zapewnieniu poprawnego funkcjonowania jej strony.

ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że Spółka prowadzi działalność poprzez zaangażowanie usługodawców. Są to przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie technologii informacyjnych i wysyłania newsletterów oraz inne podmioty, które świadczą usługi potrzebne dla Spółki. Zadbaliśmy o to, aby wszyscy usługodawcy, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, stosowaliby się do naszych wytycznych dotyczących sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych. Przekazywanie Twoich danych osobowych regulują warunki przetwarzania danych lub umowy o przetwarzanie danych zawarte z usługodawcami. Wszyscy usługodawcy – jako podmioty przetwarzające dane – muszą zapewnić, że będą przetwarzały Twoje dane osobowe tak wnikliwie i starannie jak my, ponadto zobowiązują się oni również wprowadzić środki techniczne i organizacyjne, gwarantujące ten sam poziom ochrony danych co My.

Twoje dane osobowe są udostępniane tym usługodawcom Spółki jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania takich usług.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane organom państwowym i instytucjom, a także innym osobom wykonującym funkcje powierzone im na mocy prawa, jeśli taki obowiązek ma zastosowanie wobec Spółki zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.

PRAWA PODMIOTU DANYCH

Przysługują Ci następujące prawa związane z danymi osobowymi:
Prawo dostępu: przysługuje Ci prawo dostępu do wszelkich danych, które można uznać za dane osobowe, w tym na przykład prawo wiedzieć, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, jakich kategorii dane osobowe przetwarzamy i w jakim celu to robimy.
Prawo do uzyskania korekty: masz prawo żądać korekty Twoich dowolnych danych osobowych, jeśli uważasz, że są one niedokładne lub niepełne.
Prawo do odmowy: masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec danego sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych, obejmującego na przykład przetwarzanie w celach marketingowych, lub gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych uzasadniamy interesami prawnymi w inny sposób.
Prawo do usunięcia: masz prawo żądać usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli nie są już potrzebne w celach, do jakich zostały zebrane, lub jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem albo sądzisz, iż dane osobowe powinny zostać usunięte, abyśmy nie naruszyli wymogu prawnego.
Prawo do przenoszenia danych: w przypadku automatycznego przetwarzania Twoich danych osobowych za Twoją zgodą możesz żądać, abyśmy przekazali Ci dane osobowe w postaci uporządkowanej, elektronicznej i powszechnie używanej. Ponadto możesz również zwrócić się o przekazanie danych osobowych innemu administratorowi. Zwracamy uwagę, że można to zrobić tylko wtedy, gdy istnieją ku temu techniczne możliwości.
Prawo do wycofania zgody: w przypadku przetwarzania danych za Twoją zgodą masz prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Ponowne udzielenie uprzednio wycofanej zgody jest bezskuteczne i nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu wycofania zgody.
Prawo do wniesienia skargi: Masz prawo złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Ochrony Danych w sprawie przetwarzania danych osobowych, jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób naruszający Twoje prawa i prawne interesy na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych najpierw skontaktuj się z Nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected].

INFORMACJE OSÓB TRZECICH NA STRONIE INTERNETOWEJ

Strona internetowa Spółki może zawierać linki do stron internetowych lub sieci społecznych osób trzecich. Osoby trzecie mogą przetwarzać dane osobowe na innych warunkach niż My, zatem chcąc się zapoznać z ich sposobem przetwarzania danych osobowych, zwróć się do nich.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe są przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów ich przetwarzania.
Przetwarzanie danych osobowych w celach wysyłania newsletterów i marketingu bezpośredniego trwa do czasu wycofania zgody. Możesz to zrobić w dowolnej chwili.

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe są zabezpieczone przed utratą, niedopuszczalnym wykorzystywaniem lub ich zmianą niezgodną z prawem.

STOSOWANIE CIASTECZEK

Na naszej Stronie internetowej www.ondato.com mogą być również stosowane ciasteczka (ang. cookies) w celu dostosowania treści Strony do potrzeb jej odwiedzających. Ciasteczka zapewniają bezpieczne i sprawne funkcjonowanie Strony, zapamiętują podejmowane przez Ciebie czynności i pozwalają Ci na wygodne przeglądanie naszej Strony.

Jeśli nie wyrażasz zgody na stosowanie ciasteczek, możesz w dowolnej chwili usunąć zachowane ciasteczka z przeglądarki. Musisz pamiętać, że z powodu ograniczenia stosowania ciasteczek mogą przestać działać niektóre funkcje Strony. Szczegółowe instrukcje dotyczące ustawień ciasteczek w różnych przeglądarkach znajdziesz pod adresem www.aboutcookies.org.

Na Stronie internetowej stosowane są ciasteczka:

Nazwa ciasteczka Okres ważności ciasteczka Opis ciasteczka
_ga 2 lata Używane przez Google Analytics do oceny celów odwiedzin użytkownika, generowania raportów o aktywności na stronie dla operatorów strony i ulepszania doświadczenia użytkowników podczas jej odwiedzania.
_gat 1 min. Używane przez Google Analytics w celu gromadzenia informacji statystycznych dotyczących odwiedzin strony internetowej.
_gid 24 godz. Używane przez Google Analytics w celu gromadzenia informacji statystycznych dotyczących odwiedzin strony internetowej, czasu trwania odwiedzin, przeglądarki i in.
gatsby-gdpr-google-analytics 1 rok Akceptacja przez użytkownika zasad dotyczących ciasteczek
Copterra

 

1 minuta Służy do tego, by spółki kupujące ogłoszenia u Copterra mogły ustalić, ilu ludzi kupiło ich produkty po kliknięciu w ich ogłoszenia. Ciasteczko monitorujące konwersję zostanie ustawione w Twojej przeglądarce dopiero po kliknięciu w ogłoszenie zamieszczone przez Copterra.
ROZPATRYWANIE TWOICH WNIOSKÓW

• Wniosek w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych możesz złożyć do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected].
• Twój wniosek w sprawie przetwarzania danych osobowych rozpatrzymy w terminie jednego miesiąca, chyba że z uwagi na skomplikowany charakter wniosku zajmie Nam to dwa miesiące, ale My niewątpliwie Cię o tym poinformujemy.
• Odpowiedzi na wniosek udzielimy w sposób wymieniony w Twoim wniosku, z wyjątkiem przypadku, gdy nie będziemy w stanie zrealizować go w taki sposób.

AKTUALIZACJA POLITYKI

Zastrzegamy sobie prawo do regularnej aktualizacji i zmiany Polityki. O wszelkich zmianach poinformujemy na Stronie Spółki.

INFORMACJE O NASZEJ SPÓŁCE

UAB Ondato
Nr identyfikacyjny przedsiębiorstwa: 303342439
Olimpiečių g. 5-2, 09237 Vilnius, Litwa.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się na użycie plików cookie. Przeczytaj naszą politykę prywatności, aby uzyskać więcej informacji.