Czy Ondato spełnia wymogi bezpieczeństwa?

Najwyższym priorytetem firmy Ondato jest bezpieczeństwo. To jest najważniejsze w naszej misji. Staramy się dostarczać technologie, które sprawiają, że korzystanie z Internetu jest bezpieczne. Dlatego staramy się wprowadzać technologie, które są przede wszystkim bezpieczne w użyciu.

Serwery danych i infrastruktura informatyczna są chronione dzięki całodobowemu monitoringowi.

Norma międzynarodowa (ISO/IEC 27001:2013)

Norma międzynarodowa (ISO/IEC 27001:2013)

ISO/IEC 27001:2013 to norma określająca dobre praktyki zarządzania bezpieczeństwem. Podstawą do uzyskania tego certyfikatu jest opracowanie i wdrożenie rygorystycznego programu zabezpieczeń, który obejmuje opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS). Oznacza to, że Ondato nieprzerwanie zarządza bezpieczeństwem w sposób holistyczny i kompleksowy. Ten powszechnie uznawany międzynarodowy standard bezpieczeństwa określa, że Ondato:

  • systematycznie dokonuje oceny ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji, biorąc pod uwagę wpływ zagrożeń i luk w zabezpieczeniach;
  • projektuje i wdraża kompleksowy zestaw środków kontroli bezpieczeństwa informacji oraz inne formy zarządzania ryzykiem w celu przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa klientów i architektury;
  • posiada nadrzędny proces zarządzania, który zapewnia, że środki kontroli bezpieczeństwa informacji na bieżąco spełniają potrzeby własne oraz klientów.

Dane osobowe

Dane osobowe

Ondato działa w wielu systemach prawnych i przestrzega miejscowych praw i przepisów. Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo są nierozerwalnie związane z rozwiązaniami Ondato. Zasady i aspekty bezpiecznego rozwoju zostały zdefiniowane i włączone do procesów rozwojowych firmy.

Wszystkie wrażliwe informacje są chronione w miejscu ich przechowywania i podczas przesyłania.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) to dyrektywa opracowana przez prawodawstwo UE, która określa zasady gromadzenia i przetwarzania informacji. Ondato przestrzega zasad określonych w RODO, aby chronić Twoją wiarygodność.

Tylko certyfikowane technologie

Tylko certyfikowane technologie

Korzystamy wyłącznie z certyfikowanych technologii firm zewnętrznych, które spełniają najwyższe standardy. Wyznaczono nagrodę w wysokości 100 000 dolarów za udaną próbę oszukania technologii rozpoznawania twarzy, której używamy. Przeszła ona testy NIST poziomu 1 i 2 PAD z wynikiem 0% FAR – to dowód na to, że technologia ta jest nie do podrobienia i nie do złamania przez przestępców przy użyciu istniejących technologii multimedialnych.

Technologia zapewniająca ochronę dzieci

Technologia zapewniająca ochronę dzieci

Ondato spełnia surowe wymagania prawne. Nasz system uwierzytelniania biometrycznego i weryfikacji tożsamości jest certyfikowany przez KJM – niemiecką Komisję ds. ochrony nieletnich w mediach. Po dokładnej ocenie naszej technologii KJM potwierdziła, że spełnia ona wszystkie prawne i techniczne wymagania dotyczące weryfikacji wieku. Dostawcy mediów dla dorosłych działający w Niemczech mogą być pewni, że nasze rozwiązanie doskonale radzi sobie z zabezpieczeniem dostępu dla osób pełnoletnich.