Plany i ceny

Wybierz plan dla siebie lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać plan dopasowany do Twoich potrzeb.

Enterprise
Indywidualny
Indywidualny cennikExpansion
0.85
za weryfikację
+
569 € – miesięczna opłata
licencyjna
Growth
0.95
za weryfikację
+
259 € – miesięczna opłata
licencyjna
Bez rocznego zobowiązania
Bez rocznego zobowiązania
Bez rocznego zobowiązania
Enterprise
Indywidualny
Indywidualny cennikBez rocznego zobowiązania
Enterprise plan
Korzyści
Dostęp do systemu operacyjnego

Zapewnia dostęp do systemu operacyjnego Ondato, który umożliwia zarządzanie danymi klientów, konfigurację monitoringu, wykonywanie dodatkowych kontroli i wiele innych.

Bez ograniczeń

Weryfikuj ponad 10 000 rodzajów dokumentów tożsamości

Funkcje bezpieczeństwa, np. ocena prawdziwości hologramu i wykrywanie fałszerstw, mogą być stosowane w przypadku ponad 10 tys. wariantów dokumentów. Akceptowane typy dokumentów to między innymi:

 • paszporty,
 • dowody tożsamości,
 • prawa jazdy,
 • zezwolenia na pobyt,
 • dowody tożsamości wyborców,
 • itp.
Obsługiwane języki i dialekty
Nasz proces weryfikacji działa w ponad 20 językach i dialektach. Klienci mogą poprosić o wdrożenie konkretnego języka lub dialektu w ramach planu Enterprise.

Bez ograniczeń

Możliwość opracowania na zamówienie

W przypadku skomplikowanych procesów gotowe rozwiązania nie zawsze dają najlepsze rezultaty. W związku z tym nasi programiści są gotowi do wprowadzania niestandardowych zmian w systemie operacyjnym. Możemy opracować dodatkowy przycisk lub zupełnie nową funkcję, aby poprawić wygodę użytkowania.

Wyznaczony menedżer ds. sukcesu

Opiekun klienta, który pozostaje w stałym kontakcie z Twoim zespołem i jest zaangażowany w obsługę Twoich spraw.

Profesjonalne doradztwo

Nasz zespół udzieli Ci porad prawnych i wsparcia przy tworzeniu architektury. Oferujemy również konsultacje dotyczące strategii weryfikacji tożsamości, oceny ryzyka oraz innych kwestii związanych ze zgodnością.

Bez ograniczeń

Zintegrowane środowisko piaskownicy

Środowisko testowe, które umożliwia przetestowanie procesu weryfikacji przed uruchomieniem w środowisku produkcyjnym.

Brama weryfikacji tożsamości (IDV)

Monitoruj całą bazę użytkowników w naszym systemie operacyjnym, przekazując informacje o użytkownikach uzyskane za pośrednictwem innych usług weryfikacji tożsamości.

Proces weryfikacji
Pobieranie danych z dokumentów

Dokumenty urzędowe zawierające te dane osobowe można odczytać i wyodrębnić za pomocą metody OCR.

Imię

Nazwisko

Płeć

Stan

Data urodzenia

Termin ważności

Numer dokumentu

Data wydania

Osobisty numer identyfikacyjny

Kraj wydania

Obywatelstwo

Rodzaj dokumentu

Adres

Formularz wniosku KYC

Formularze KYC pozwalają na zgromadzenie dodatkowych informacji wymaganych przez przepisy AML.

Niestandardowe oznaczenia marki i rozwiązania pod własną marką

Przejmij kontrolę nad stroną wizualną i funkcjonalną procesu weryfikacji tożsamości. Użyj własnego logo, kolorów, tekstów, a nawet zbuduj swój własny interfejs użytkownika (UI/UX) w oparciu o naszą technologię.

Obsługa wielokanałowa

Obsługa wielokanałowa umożliwia użytkownikowi końcowemu przełączanie urządzeń i dokończenie weryfikacji na innym urządzeniu bez przerywania procesu.

Wspomagane przechwytywanie obrazu

Porady i wsparcie w czasie rzeczywistym w celu zagwarantowania udanego wdrożenia użytkowników.

Podpisywanie wniosków

Dzięki rozwiązaniu do podpisywania wniosków Twoi klienci będą mogli przejść weryfikację tożsamości i złożyć podpis na wymaganym wniosku w ramach jednego procesu.

Odczyt chipów NFC przez SDK

Urządzenia obsługujące komunikację bliskiego pola (NFC) mogą weryfikować tożsamość użytkowników, odczytując dane z dokumentów tożsamości wyposażonych w chip. Proces ten jest ułatwiony dzięki zestawowi SDK.

Zestaw SDK

Zestawy SDK Ondato są kompatybilne z systemami Android i iOS oraz platformami Flutter i React Native.

Rejestracja wideo sesji przy użyciu zestawu SDK

Jeśli to możliwe, rejestrowane jest wideo z sesji weryfikacyjnych w tle. Proces ten jest ułatwiony dzięki zestawowi SDK.

Mechanizm decyzyjny
Mechanizm wykrywania oszustw i fałszerstw

Chroń swoją firmę, korzystając z różnych rodzajów technologii do identyfikacji i blokowania tzw. zawartości „deep fake”, sfałszowanych informacji o urządzeniach, osób podszywających się pod inne, fałszywych dokumentów itp.

Analiza biometryczna

Używamy technologii uczenia maszynowego do porównywania obrazu dokumentu ze zdjęciem użytkownika. Tworzymy trójwymiarową mapę twarzy klienta i porównujemy ją z dwuwymiarowym zdjęciem na dokumencie.

Sprawdzanie obecności żywej osoby

Biometria polegająca na wykrywaniu twarzy żywej osoby polega na wykorzystaniu technologii wizji komputerowej do wykrywania obecności żywego użytkownika, a nie jego wizerunku, np. zdjęcia, sfałszowanego wideo lub maski.

Używamy dwóch różnych typów wykrywania żywej osoby: aktywnego i pasywnego. Wykorzystujemy technologię posiadającą certyfikat ISO 30107-3 poziomu 1 i poziomu 2.

Ocena ryzyka

Podczas procesu weryfikacji zbieramy i sprawdzamy odpowiednie dane o użytkowniku, aby ocenić ryzyko, jakie może on ze sobą nieść. Proces ten jest zakończony precyzyjnie zdefiniowaną oceną ryzyka, dzięki czemu zapewniona jest zgodność z międzynarodowymi przepisami KYC.

Weryfikacja dokumentu

Do potwierdzania autentyczności dokumentów posłużą różne algorytmy zasad KYC, AML oraz stosowane technologie. Oprócz weryfikacji danych osobowych w dokumencie, obszaru odczytu maszynowego (MRZ), sprawdzamy także inne znaki, takie jak hologramy, znaki wodne i inne.

Walidacja strefy odczytu maszynowego (MRZ)

Strefa odczytu maszynowego, czyli MRZ, to określony obszar w dokumencie tożsamości, który zawiera dane posiadacza dokumentu. Ondato sprawdza, czy dane zaszyfrowane w obszarze MRZ odpowiadają informacjom w dokumencie.

Kontrola duplikatów

Nasz system zapobiega próbom powielania kont dla tej samej osoby.

Wykrywanie wielu osób w tle

Wykrywa, czy w tle znajdują się jakieś osoby.

Zapisywanie danych identyfikujących sieci i urządzenia

Zbieramy dane identyfikujące sieci i urządzenia, aby zabezpieczyć Twoją firmę i chronić ją przed ewentualnymi oszustwami. Dane te są wykorzystywane w algorytmach oceny ryzyka.

Analiza ryzyka związanego z pocztą elektroniczną i adresami IP

Analiza adresów IP i e-mail pozwala zebrać istotne dane na temat użytkowników, które można wykorzystać do zapobiegania oszustwom.

Określanie położenia geograficznego

Określa dokładne miejsce, w którym aktualnie znajduje się użytkownik.

System operacyjny
Karty klienta

Kompleksowe zarządzanie przypadkami, prezentujące wszystkie informacje o użytkowniku w postaci kart. Każda karta zawiera odpowiednie dokumenty zewnętrzne i komentarze wewnętrzne.

Dostęp do danych w czasie rzeczywistym

Lepiej poznaj proces weryfikacji tożsamości dzięki naszym analizom dotyczącym wyników weryfikacji, zachowań użytkowników, umów SLA itp.

Zarządzanie użytkownikami

Twórz różne funkcje z odpowiednimi uprawnieniami w oparciu o strukturę firmy.

Dziennik audytu

Dziennik audytu informuje o osobach korzystających z systemu oraz o wykonywanych przez nie operacjach w danym okresie.

Raport o tożsamości w formacie PDF

Eksportuj karty klientów z informacjami o kliencie i procesie weryfikacji w formacie PDF.

Bieżący monitoring

Przeprowadzaj ciągły monitoring osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w wyznaczonych ramach czasowych pod kątem sankcji, osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, dat ważności i innych danych.

Cena uzależniona jest od ilości klientów

Dystrybucja danych
Generowanie sesji przez API

Automatyczne generowanie sesji weryfikacyjnych z wykorzystaniem naszego API.

Pobieranie multimediów przez API

Pobieraj nośniki z sesji weryfikacji korzystając z naszego API.

Przesyłanie multimediów przez API lub ręcznie

Przesyłaj zdjęcia dokumentów użytkownika końcowego bezpośrednio, bez korzystania z procesu użytkownika końcowego.

Przechowywanie danych (archiwum)

Okres, przez który zaszyfrowane dane użytkownika końcowego są przechowywane w archiwum.

Bez ograniczeń

Dodatki
Kontrola pod kątem sankcji, osób zajmujących eksponowane stanowiska i negatywnego wizerunku w mediach

Ta kontrola pozwala sprawdzić, czy Twój klient jest objęty sankcjami lub znajduje się na liście osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne. Umożliwia także wyszukiwanie niekorzystnych informacji na temat klientów w mediach.

+0,15 € za weryfikację
Uwierzytelnianie biometryczne

Podczas uwierzytelniania skanowana jest twarz klienta i tworzona jest jej trójwymiarowa mapa. Następnie, w ciągu milisekund dane te są porównywane z już posiadanymi informacjami i sprawdzane pod kątem metod fałszowania tożsamości oraz innych modyfikacji.

+0,15 € za sprawdzenie
Sprawdzanie zagubionych i skradzionych dokumentów

Dokumenty są sprawdzane w rozmaitych międzynarodowych bazach danych pod kątem tego, czy nie zostały zgłoszone jako zagubione lub skradzione.

+0,30 € za weryfikację
Sprawdzenie potwierdzenia adresu

Automatyczne pobieranie danych z dokumentu przedstawionego przez użytkownika jako potwierdzenie adresu. Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.

+0,40 € za weryfikację
Biometryczne wykrywanie wieku

Nasz system dokładnie szacuje przedział wiekowy klienta poprzez mapowanie danych biometrycznych jego twarzy.

+0,10 € na klienta
Podpisy elektroniczne

Podpisuj online prawnie wiążące umowy przy użyciu zaawansowanych lub kwalifikowanych podpisów.

+0,10 € za podpis
Podpisywanie wniosków KYC

Rozwiązanie do podpisywania wniosków obejmuje podpisy zaawansowane i kwalifikowane.

+0,10 € za podpis
Oprogramowanie do połączeń wideo do weryfikacji tożsamości

Zdalnie weryfikuj tożsamość swoich klientów pod nadzorem pracownika odpowiedzialnego za KYC Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.

+0,10 € za minutę
Lista przystanków
+0,05€ za identyfikację
Expansion
0.85
za weryfikację
+
569 € – miesięczna opłata
licencyjna
Bez rocznego zobowiązania
Expansion plan
Korzyści
Dostęp do systemu operacyjnego

Zapewnia dostęp do systemu operacyjnego Ondato, który umożliwia zarządzanie danymi klientów, konfigurację monitoringu, wykonywanie dodatkowych kontroli i wiele innych.

5 użytkowników

Weryfikuj ponad 10 000 rodzajów dokumentów tożsamości

Funkcje bezpieczeństwa, np. ocena prawdziwości hologramu i wykrywanie fałszerstw, mogą być stosowane w przypadku ponad 10 tys. wariantów dokumentów. Akceptowane typy dokumentów to między innymi:

 • paszporty,
 • dowody tożsamości,
 • prawa jazdy,
 • zezwolenia na pobyt,
 • dowody tożsamości wyborców,
 • itp.
Obsługiwane języki i dialekty
Nasz proces weryfikacji działa w ponad 20 językach i dialektach. Klienci mogą poprosić o wdrożenie konkretnego języka lub dialektu w ramach planu Enterprise.

20

Możliwość opracowania na zamówienie

W przypadku skomplikowanych procesów gotowe rozwiązania nie zawsze dają najlepsze rezultaty. W związku z tym nasi programiści są gotowi do wprowadzania niestandardowych zmian w systemie operacyjnym. Możemy opracować dodatkowy przycisk lub zupełnie nową funkcję, aby poprawić wygodę użytkowania.

Wyznaczony menedżer ds. sukcesu

Opiekun klienta, który pozostaje w stałym kontakcie z Twoim zespołem i jest zaangażowany w obsługę Twoich spraw.

Profesjonalne doradztwo

Nasz zespół udzieli Ci porad prawnych i wsparcia przy tworzeniu architektury. Oferujemy również konsultacje dotyczące strategii weryfikacji tożsamości, oceny ryzyka oraz innych kwestii związanych ze zgodnością.

3 godz. miesięcznie

Zintegrowane środowisko piaskownicy

Środowisko testowe, które umożliwia przetestowanie procesu weryfikacji przed uruchomieniem w środowisku produkcyjnym.

Brama weryfikacji tożsamości (IDV)

Monitoruj całą bazę użytkowników w naszym systemie operacyjnym, przekazując informacje o użytkownikach uzyskane za pośrednictwem innych usług weryfikacji tożsamości.

Proces weryfikacji
Pobieranie danych z dokumentów

Dokumenty urzędowe zawierające te dane osobowe można odczytać i wyodrębnić za pomocą metody OCR.

Imię

Nazwisko

Płeć

Stan

Data urodzenia

Termin ważności

Numer dokumentu

Data wydania

Osobisty numer identyfikacyjny

Kraj wydania

Obywatelstwo

Rodzaj dokumentu

Formularz wniosku KYC

Formularze KYC pozwalają na zgromadzenie dodatkowych informacji wymaganych przez przepisy AML.

Niestandardowe oznaczenia marki i rozwiązania pod własną marką

Przejmij kontrolę nad stroną wizualną i funkcjonalną procesu weryfikacji tożsamości. Użyj własnego logo, kolorów, tekstów, a nawet zbuduj swój własny interfejs użytkownika (UI/UX) w oparciu o naszą technologię.

Obsługa wielokanałowa

Obsługa wielokanałowa umożliwia użytkownikowi końcowemu przełączanie urządzeń i dokończenie weryfikacji na innym urządzeniu bez przerywania procesu.

Wspomagane przechwytywanie obrazu

Porady i wsparcie w czasie rzeczywistym w celu zagwarantowania udanego wdrożenia użytkowników.

Podpisywanie wniosków

Dzięki rozwiązaniu do podpisywania wniosków Twoi klienci będą mogli przejść weryfikację tożsamości i złożyć podpis na wymaganym wniosku w ramach jednego procesu.

Odczyt chipów NFC przez SDK

Urządzenia obsługujące komunikację bliskiego pola (NFC) mogą weryfikować tożsamość użytkowników, odczytując dane z dokumentów tożsamości wyposażonych w chip. Proces ten jest ułatwiony dzięki zestawowi SDK.

Zestaw SDK

Zestawy SDK Ondato są kompatybilne z systemami Android i iOS oraz platformami Flutter i React Native.

Rejestracja wideo sesji przy użyciu zestawu SDK

Jeśli to możliwe, rejestrowane jest wideo z sesji weryfikacyjnych w tle. Proces ten jest ułatwiony dzięki zestawowi SDK.

Mechanizm decyzyjny
Mechanizm wykrywania oszustw i fałszerstw

Chroń swoją firmę, korzystając z różnych rodzajów technologii do identyfikacji i blokowania tzw. zawartości „deep fake”, sfałszowanych informacji o urządzeniach, osób podszywających się pod inne, fałszywych dokumentów itp.

Analiza biometryczna

Używamy technologii uczenia maszynowego do porównywania obrazu dokumentu ze zdjęciem użytkownika. Tworzymy trójwymiarową mapę twarzy klienta i porównujemy ją z dwuwymiarowym zdjęciem na dokumencie.

Sprawdzanie obecności żywej osoby

Biometria polegająca na wykrywaniu twarzy żywej osoby polega na wykorzystaniu technologii wizji komputerowej do wykrywania obecności żywego użytkownika, a nie jego wizerunku, np. zdjęcia, sfałszowanego wideo lub maski.

Używamy dwóch różnych typów wykrywania żywej osoby: aktywnego i pasywnego. Wykorzystujemy technologię posiadającą certyfikat ISO 30107-3 poziomu 1 i poziomu 2.

Ocena ryzyka

Podczas procesu weryfikacji zbieramy i sprawdzamy odpowiednie dane o użytkowniku, aby ocenić ryzyko, jakie może on ze sobą nieść. Proces ten jest zakończony precyzyjnie zdefiniowaną oceną ryzyka, dzięki czemu zapewniona jest zgodność z międzynarodowymi przepisami KYC.

Weryfikacja dokumentu

Do potwierdzania autentyczności dokumentów posłużą różne algorytmy zasad KYC, AML oraz stosowane technologie. Oprócz weryfikacji danych osobowych w dokumencie, obszaru odczytu maszynowego (MRZ), sprawdzamy także inne znaki, takie jak hologramy, znaki wodne i inne.

Walidacja strefy odczytu maszynowego (MRZ)

Strefa odczytu maszynowego, czyli MRZ, to określony obszar w dokumencie tożsamości, który zawiera dane posiadacza dokumentu. Ondato sprawdza, czy dane zaszyfrowane w obszarze MRZ odpowiadają informacjom w dokumencie.

Kontrola duplikatów

Nasz system zapobiega próbom powielania kont dla tej samej osoby.

Wykrywanie wielu osób w tle

Wykrywa, czy w tle znajdują się jakieś osoby.

Zapisywanie danych identyfikujących sieci i urządzenia

Zbieramy dane identyfikujące sieci i urządzenia, aby zabezpieczyć Twoją firmę i chronić ją przed ewentualnymi oszustwami. Dane te są wykorzystywane w algorytmach oceny ryzyka.

Analiza ryzyka związanego z pocztą elektroniczną i adresami IP

Analiza adresów IP i e-mail pozwala zebrać istotne dane na temat użytkowników, które można wykorzystać do zapobiegania oszustwom.

Określanie położenia geograficznego

Określa dokładne miejsce, w którym aktualnie znajduje się użytkownik.

System operacyjny
Karty klienta

Kompleksowe zarządzanie przypadkami, prezentujące wszystkie informacje o użytkowniku w postaci kart. Każda karta zawiera odpowiednie dokumenty zewnętrzne i komentarze wewnętrzne.

Dostęp do danych w czasie rzeczywistym

Lepiej poznaj proces weryfikacji tożsamości dzięki naszym analizom dotyczącym wyników weryfikacji, zachowań użytkowników, umów SLA itp.

Zarządzanie użytkownikami

Twórz różne funkcje z odpowiednimi uprawnieniami w oparciu o strukturę firmy.

Dziennik audytu

Dziennik audytu informuje o osobach korzystających z systemu oraz o wykonywanych przez nie operacjach w danym okresie.

Raport o tożsamości w formacie PDF

Eksportuj karty klientów z informacjami o kliencie i procesie weryfikacji w formacie PDF.

Bieżący monitoring

Przeprowadzaj ciągły monitoring osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w wyznaczonych ramach czasowych pod kątem sankcji, osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, dat ważności i innych danych.

Cena uzależniona jest od ilości klientów

Dystrybucja danych
Generowanie sesji przez API

Automatyczne generowanie sesji weryfikacyjnych z wykorzystaniem naszego API.

Pobieranie multimediów przez API

Pobieraj nośniki z sesji weryfikacji korzystając z naszego API.

Przesyłanie multimediów przez API lub ręcznie

Przesyłaj zdjęcia dokumentów użytkownika końcowego bezpośrednio, bez korzystania z procesu użytkownika końcowego.

Przechowywanie danych (archiwum)

Okres, przez który zaszyfrowane dane użytkownika końcowego są przechowywane w archiwum.

Bez ograniczeń

Dodatki
Kontrola pod kątem sankcji, osób zajmujących eksponowane stanowiska i negatywnego wizerunku w mediach

Ta kontrola pozwala sprawdzić, czy Twój klient jest objęty sankcjami lub znajduje się na liście osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne. Umożliwia także wyszukiwanie niekorzystnych informacji na temat klientów w mediach.

+0,15 € za weryfikację
Uwierzytelnianie biometryczne

Podczas uwierzytelniania skanowana jest twarz klienta i tworzona jest jej trójwymiarowa mapa. Następnie, w ciągu milisekund dane te są porównywane z już posiadanymi informacjami i sprawdzane pod kątem metod fałszowania tożsamości oraz innych modyfikacji.

+0,15 € za sprawdzenie
Sprawdzanie zagubionych i skradzionych dokumentów

Dokumenty są sprawdzane w rozmaitych międzynarodowych bazach danych pod kątem tego, czy nie zostały zgłoszone jako zagubione lub skradzione.

+0,30 € za weryfikację
Sprawdzenie potwierdzenia adresu

Automatyczne pobieranie danych z dokumentu przedstawionego przez użytkownika jako potwierdzenie adresu. Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.

+0,40 € za weryfikację
Biometryczne wykrywanie wieku

Nasz system dokładnie szacuje przedział wiekowy klienta poprzez mapowanie danych biometrycznych jego twarzy.

+0,10 € na klienta
Podpisy elektroniczne

Podpisuj online prawnie wiążące umowy przy użyciu zaawansowanych lub kwalifikowanych podpisów.

+0,10 € za podpis
Podpisywanie wniosków KYC

Rozwiązanie do podpisywania wniosków obejmuje podpisy zaawansowane i kwalifikowane.

+0,10 € za podpis
Oprogramowanie do połączeń wideo do weryfikacji tożsamości

Zdalnie weryfikuj tożsamość swoich klientów pod nadzorem pracownika odpowiedzialnego za KYC Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.

+0,10 € za minutę
Lista przystanków
+0,05€ za identyfikację
Growth
0.95
za weryfikację
+
259 € – miesięczna opłata
licencyjna
Bez rocznego zobowiązania
Growth plan
Korzyści
Dostęp do systemu operacyjnego

Zapewnia dostęp do systemu operacyjnego Ondato, który umożliwia zarządzanie danymi klientów, konfigurację monitoringu, wykonywanie dodatkowych kontroli i wiele innych.

3 użytkowników

Weryfikuj ponad 10 000 rodzajów dokumentów tożsamości

Funkcje bezpieczeństwa, np. ocena prawdziwości hologramu i wykrywanie fałszerstw, mogą być stosowane w przypadku ponad 10 tys. wariantów dokumentów. Akceptowane typy dokumentów to między innymi:

 • paszporty,
 • dowody tożsamości,
 • prawa jazdy,
 • zezwolenia na pobyt,
 • dowody tożsamości wyborców,
 • itp.
Obsługiwane języki i dialekty
Nasz proces weryfikacji działa w ponad 20 językach i dialektach. Klienci mogą poprosić o wdrożenie konkretnego języka lub dialektu w ramach planu Enterprise.

20

Możliwość opracowania na zamówienie

W przypadku skomplikowanych procesów gotowe rozwiązania nie zawsze dają najlepsze rezultaty. W związku z tym nasi programiści są gotowi do wprowadzania niestandardowych zmian w systemie operacyjnym. Możemy opracować dodatkowy przycisk lub zupełnie nową funkcję, aby poprawić wygodę użytkowania.

Wyznaczony menedżer ds. sukcesu

Opiekun klienta, który pozostaje w stałym kontakcie z Twoim zespołem i jest zaangażowany w obsługę Twoich spraw.

Profesjonalne doradztwo

Nasz zespół udzieli Ci porad prawnych i wsparcia przy tworzeniu architektury. Oferujemy również konsultacje dotyczące strategii weryfikacji tożsamości, oceny ryzyka oraz innych kwestii związanych ze zgodnością.

Zintegrowane środowisko piaskownicy

Środowisko testowe, które umożliwia przetestowanie procesu weryfikacji przed uruchomieniem w środowisku produkcyjnym.

Brama weryfikacji tożsamości (IDV)

Monitoruj całą bazę użytkowników w naszym systemie operacyjnym, przekazując informacje o użytkownikach uzyskane za pośrednictwem innych usług weryfikacji tożsamości.

Proces weryfikacji
Pobieranie danych z dokumentów

Dokumenty urzędowe zawierające te dane osobowe można odczytać i wyodrębnić za pomocą metody OCR.

Imię

Nazwisko

Płeć

Stan

Data urodzenia

Termin ważności

Numer dokumentu

Data wydania

Osobisty numer identyfikacyjny

Kraj wydania

Obywatelstwo

Rodzaj dokumentu

Formularz wniosku KYC

Formularze KYC pozwalają na zgromadzenie dodatkowych informacji wymaganych przez przepisy AML.

Niestandardowe oznaczenia marki i rozwiązania pod własną marką

Przejmij kontrolę nad stroną wizualną i funkcjonalną procesu weryfikacji tożsamości. Użyj własnego logo, kolorów, tekstów, a nawet zbuduj swój własny interfejs użytkownika (UI/UX) w oparciu o naszą technologię.

Obsługa wielokanałowa

Obsługa wielokanałowa umożliwia użytkownikowi końcowemu przełączanie urządzeń i dokończenie weryfikacji na innym urządzeniu bez przerywania procesu.

Wspomagane przechwytywanie obrazu

Porady i wsparcie w czasie rzeczywistym w celu zagwarantowania udanego wdrożenia użytkowników.

Podpisywanie wniosków

Dzięki rozwiązaniu do podpisywania wniosków Twoi klienci będą mogli przejść weryfikację tożsamości i złożyć podpis na wymaganym wniosku w ramach jednego procesu.

Odczyt chipów NFC przez SDK

Urządzenia obsługujące komunikację bliskiego pola (NFC) mogą weryfikować tożsamość użytkowników, odczytując dane z dokumentów tożsamości wyposażonych w chip. Proces ten jest ułatwiony dzięki zestawowi SDK.

Zestaw SDK

Zestawy SDK Ondato są kompatybilne z systemami Android i iOS oraz platformami Flutter i React Native.

Rejestracja wideo sesji przy użyciu zestawu SDK

Jeśli to możliwe, rejestrowane jest wideo z sesji weryfikacyjnych w tle. Proces ten jest ułatwiony dzięki zestawowi SDK.

Mechanizm decyzyjny
Mechanizm wykrywania oszustw i fałszerstw

Chroń swoją firmę, korzystając z różnych rodzajów technologii do identyfikacji i blokowania tzw. zawartości „deep fake”, sfałszowanych informacji o urządzeniach, osób podszywających się pod inne, fałszywych dokumentów itp.

Analiza biometryczna

Używamy technologii uczenia maszynowego do porównywania obrazu dokumentu ze zdjęciem użytkownika. Tworzymy trójwymiarową mapę twarzy klienta i porównujemy ją z dwuwymiarowym zdjęciem na dokumencie.

Sprawdzanie obecności żywej osoby

Biometria polegająca na wykrywaniu twarzy żywej osoby polega na wykorzystaniu technologii wizji komputerowej do wykrywania obecności żywego użytkownika, a nie jego wizerunku, np. zdjęcia, sfałszowanego wideo lub maski.

Używamy dwóch różnych typów wykrywania żywej osoby: aktywnego i pasywnego. Wykorzystujemy technologię posiadającą certyfikat ISO 30107-3 poziomu 1 i poziomu 2.

Ocena ryzyka

Podczas procesu weryfikacji zbieramy i sprawdzamy odpowiednie dane o użytkowniku, aby ocenić ryzyko, jakie może on ze sobą nieść. Proces ten jest zakończony precyzyjnie zdefiniowaną oceną ryzyka, dzięki czemu zapewniona jest zgodność z międzynarodowymi przepisami KYC.

Weryfikacja dokumentu

Do potwierdzania autentyczności dokumentów posłużą różne algorytmy zasad KYC, AML oraz stosowane technologie. Oprócz weryfikacji danych osobowych w dokumencie, obszaru odczytu maszynowego (MRZ), sprawdzamy także inne znaki, takie jak hologramy, znaki wodne i inne.

Walidacja strefy odczytu maszynowego (MRZ)

Strefa odczytu maszynowego, czyli MRZ, to określony obszar w dokumencie tożsamości, który zawiera dane posiadacza dokumentu. Ondato sprawdza, czy dane zaszyfrowane w obszarze MRZ odpowiadają informacjom w dokumencie.

Kontrola duplikatów

Nasz system zapobiega próbom powielania kont dla tej samej osoby.

Wykrywanie wielu osób w tle

Wykrywa, czy w tle znajdują się jakieś osoby.

Zapisywanie danych identyfikujących sieci i urządzenia

Zbieramy dane identyfikujące sieci i urządzenia, aby zabezpieczyć Twoją firmę i chronić ją przed ewentualnymi oszustwami. Dane te są wykorzystywane w algorytmach oceny ryzyka.

Analiza ryzyka związanego z pocztą elektroniczną i adresami IP

Analiza adresów IP i e-mail pozwala zebrać istotne dane na temat użytkowników, które można wykorzystać do zapobiegania oszustwom.

Określanie położenia geograficznego

Określa dokładne miejsce, w którym aktualnie znajduje się użytkownik.

System operacyjny
Karty klienta

Kompleksowe zarządzanie przypadkami, prezentujące wszystkie informacje o użytkowniku w postaci kart. Każda karta zawiera odpowiednie dokumenty zewnętrzne i komentarze wewnętrzne.

Dostęp do danych w czasie rzeczywistym

Lepiej poznaj proces weryfikacji tożsamości dzięki naszym analizom dotyczącym wyników weryfikacji, zachowań użytkowników, umów SLA itp.

Zarządzanie użytkownikami

Twórz różne funkcje z odpowiednimi uprawnieniami w oparciu o strukturę firmy.

Dziennik audytu

Dziennik audytu informuje o osobach korzystających z systemu oraz o wykonywanych przez nie operacjach w danym okresie.

Raport o tożsamości w formacie PDF

Eksportuj karty klientów z informacjami o kliencie i procesie weryfikacji w formacie PDF.

Bieżący monitoring

Przeprowadzaj ciągły monitoring osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w wyznaczonych ramach czasowych pod kątem sankcji, osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, dat ważności i innych danych.

Cena uzależniona jest od ilości klientów

Dystrybucja danych
Generowanie sesji przez API

Automatyczne generowanie sesji weryfikacyjnych z wykorzystaniem naszego API.

Pobieranie multimediów przez API

Pobieraj nośniki z sesji weryfikacji korzystając z naszego API.

Przesyłanie multimediów przez API lub ręcznie

Przesyłaj zdjęcia dokumentów użytkownika końcowego bezpośrednio, bez korzystania z procesu użytkownika końcowego.

Przechowywanie danych (archiwum)

Okres, przez który zaszyfrowane dane użytkownika końcowego są przechowywane w archiwum.

Bez ograniczeń

Dodatki
Kontrola pod kątem sankcji, osób zajmujących eksponowane stanowiska i negatywnego wizerunku w mediach

Ta kontrola pozwala sprawdzić, czy Twój klient jest objęty sankcjami lub znajduje się na liście osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne. Umożliwia także wyszukiwanie niekorzystnych informacji na temat klientów w mediach.

+0,15 € za weryfikację
Uwierzytelnianie biometryczne

Podczas uwierzytelniania skanowana jest twarz klienta i tworzona jest jej trójwymiarowa mapa. Następnie, w ciągu milisekund dane te są porównywane z już posiadanymi informacjami i sprawdzane pod kątem metod fałszowania tożsamości oraz innych modyfikacji.

+0,15 € za sprawdzenie
Sprawdzanie zagubionych i skradzionych dokumentów

Dokumenty są sprawdzane w rozmaitych międzynarodowych bazach danych pod kątem tego, czy nie zostały zgłoszone jako zagubione lub skradzione.

+0,30 € za weryfikację
Sprawdzenie potwierdzenia adresu

Automatyczne pobieranie danych z dokumentu przedstawionego przez użytkownika jako potwierdzenie adresu. Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.

+0,40 € za weryfikację
Biometryczne wykrywanie wieku

Nasz system dokładnie szacuje przedział wiekowy klienta poprzez mapowanie danych biometrycznych jego twarzy.

+0,10 € na klienta
Podpisy elektroniczne

Podpisuj online prawnie wiążące umowy przy użyciu zaawansowanych lub kwalifikowanych podpisów.

+0,10 € za podpis
Podpisywanie wniosków KYC

Rozwiązanie do podpisywania wniosków obejmuje podpisy zaawansowane i kwalifikowane.

+0,10 € za podpis
Oprogramowanie do połączeń wideo do weryfikacji tożsamości

Zdalnie weryfikuj tożsamość swoich klientów pod nadzorem pracownika odpowiedzialnego za KYC Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.

+0,10 € za minutę
Lista przystanków
+0,05€ za identyfikację
Korzyści
Dostęp do systemu operacyjnego

Zapewnia dostęp do systemu operacyjnego Ondato, który umożliwia zarządzanie danymi klientów, konfigurację monitoringu, wykonywanie dodatkowych kontroli i wiele innych.

Bez ograniczeń

5 użytkowników

3 użytkowników

Weryfikuj ponad 10 000 rodzajów dokumentów tożsamości

Funkcje bezpieczeństwa, np. ocena prawdziwości hologramu i wykrywanie fałszerstw, mogą być stosowane w przypadku ponad 10 tys. wariantów dokumentów. Akceptowane typy dokumentów to między innymi:

 • paszporty,
 • dowody tożsamości,
 • prawa jazdy,
 • zezwolenia na pobyt,
 • dowody tożsamości wyborców,
 • itp.
Obsługiwane języki i dialekty
Nasz proces weryfikacji działa w ponad 20 językach i dialektach. Klienci mogą poprosić o wdrożenie konkretnego języka lub dialektu w ramach planu Enterprise.

Bez ograniczeń

20

20

Możliwość opracowania na zamówienie

W przypadku skomplikowanych procesów gotowe rozwiązania nie zawsze dają najlepsze rezultaty. W związku z tym nasi programiści są gotowi do wprowadzania niestandardowych zmian w systemie operacyjnym. Możemy opracować dodatkowy przycisk lub zupełnie nową funkcję, aby poprawić wygodę użytkowania.

Wyznaczony menedżer ds. sukcesu

Opiekun klienta, który pozostaje w stałym kontakcie z Twoim zespołem i jest zaangażowany w obsługę Twoich spraw.

Profesjonalne doradztwo

Nasz zespół udzieli Ci porad prawnych i wsparcia przy tworzeniu architektury. Oferujemy również konsultacje dotyczące strategii weryfikacji tożsamości, oceny ryzyka oraz innych kwestii związanych ze zgodnością.

Bez ograniczeń

3 godz. miesięcznie

Zintegrowane środowisko piaskownicy

Środowisko testowe, które umożliwia przetestowanie procesu weryfikacji przed uruchomieniem w środowisku produkcyjnym.

Brama weryfikacji tożsamości (IDV)

Monitoruj całą bazę użytkowników w naszym systemie operacyjnym, przekazując informacje o użytkownikach uzyskane za pośrednictwem innych usług weryfikacji tożsamości.

Proces weryfikacji
Pobieranie danych z dokumentów

Dokumenty urzędowe zawierające te dane osobowe można odczytać i wyodrębnić za pomocą metody OCR.

Imię

Nazwisko

Płeć

Stan

Data urodzenia

Termin ważności

Numer dokumentu

Data wydania

Osobisty numer identyfikacyjny

Kraj wydania

Obywatelstwo

Rodzaj dokumentu

Adres

Imię

Nazwisko

Płeć

Stan

Data urodzenia

Termin ważności

Numer dokumentu

Data wydania

Osobisty numer identyfikacyjny

Kraj wydania

Obywatelstwo

Rodzaj dokumentu

Imię

Nazwisko

Płeć

Stan

Data urodzenia

Termin ważności

Numer dokumentu

Data wydania

Osobisty numer identyfikacyjny

Kraj wydania

Obywatelstwo

Rodzaj dokumentu

Formularz wniosku KYC

Formularze KYC pozwalają na zgromadzenie dodatkowych informacji wymaganych przez przepisy AML.

Niestandardowe oznaczenia marki i rozwiązania pod własną marką

Przejmij kontrolę nad stroną wizualną i funkcjonalną procesu weryfikacji tożsamości. Użyj własnego logo, kolorów, tekstów, a nawet zbuduj swój własny interfejs użytkownika (UI/UX) w oparciu o naszą technologię.

Obsługa wielokanałowa

Obsługa wielokanałowa umożliwia użytkownikowi końcowemu przełączanie urządzeń i dokończenie weryfikacji na innym urządzeniu bez przerywania procesu.

Wspomagane przechwytywanie obrazu

Porady i wsparcie w czasie rzeczywistym w celu zagwarantowania udanego wdrożenia użytkowników.

Podpisywanie wniosków

Dzięki rozwiązaniu do podpisywania wniosków Twoi klienci będą mogli przejść weryfikację tożsamości i złożyć podpis na wymaganym wniosku w ramach jednego procesu.

Odczyt chipów NFC przez SDK

Urządzenia obsługujące komunikację bliskiego pola (NFC) mogą weryfikować tożsamość użytkowników, odczytując dane z dokumentów tożsamości wyposażonych w chip. Proces ten jest ułatwiony dzięki zestawowi SDK.

Zestaw SDK

Zestawy SDK Ondato są kompatybilne z systemami Android i iOS oraz platformami Flutter i React Native.

Rejestracja wideo sesji przy użyciu zestawu SDK

Jeśli to możliwe, rejestrowane jest wideo z sesji weryfikacyjnych w tle. Proces ten jest ułatwiony dzięki zestawowi SDK.

Mechanizm decyzyjny
Mechanizm wykrywania oszustw i fałszerstw

Chroń swoją firmę, korzystając z różnych rodzajów technologii do identyfikacji i blokowania tzw. zawartości „deep fake”, sfałszowanych informacji o urządzeniach, osób podszywających się pod inne, fałszywych dokumentów itp.

Analiza biometryczna

Używamy technologii uczenia maszynowego do porównywania obrazu dokumentu ze zdjęciem użytkownika. Tworzymy trójwymiarową mapę twarzy klienta i porównujemy ją z dwuwymiarowym zdjęciem na dokumencie.

Sprawdzanie obecności żywej osoby

Biometria polegająca na wykrywaniu twarzy żywej osoby polega na wykorzystaniu technologii wizji komputerowej do wykrywania obecności żywego użytkownika, a nie jego wizerunku, np. zdjęcia, sfałszowanego wideo lub maski.

Używamy dwóch różnych typów wykrywania żywej osoby: aktywnego i pasywnego. Wykorzystujemy technologię posiadającą certyfikat ISO 30107-3 poziomu 1 i poziomu 2.

Ocena ryzyka

Podczas procesu weryfikacji zbieramy i sprawdzamy odpowiednie dane o użytkowniku, aby ocenić ryzyko, jakie może on ze sobą nieść. Proces ten jest zakończony precyzyjnie zdefiniowaną oceną ryzyka, dzięki czemu zapewniona jest zgodność z międzynarodowymi przepisami KYC.

Weryfikacja dokumentu

Do potwierdzania autentyczności dokumentów posłużą różne algorytmy zasad KYC, AML oraz stosowane technologie. Oprócz weryfikacji danych osobowych w dokumencie, obszaru odczytu maszynowego (MRZ), sprawdzamy także inne znaki, takie jak hologramy, znaki wodne i inne.

Walidacja strefy odczytu maszynowego (MRZ)

Strefa odczytu maszynowego, czyli MRZ, to określony obszar w dokumencie tożsamości, który zawiera dane posiadacza dokumentu. Ondato sprawdza, czy dane zaszyfrowane w obszarze MRZ odpowiadają informacjom w dokumencie.

Kontrola duplikatów

Nasz system zapobiega próbom powielania kont dla tej samej osoby.

Wykrywanie wielu osób w tle

Wykrywa, czy w tle znajdują się jakieś osoby.

Zapisywanie danych identyfikujących sieci i urządzenia

Zbieramy dane identyfikujące sieci i urządzenia, aby zabezpieczyć Twoją firmę i chronić ją przed ewentualnymi oszustwami. Dane te są wykorzystywane w algorytmach oceny ryzyka.

Analiza ryzyka związanego z pocztą elektroniczną i adresami IP

Analiza adresów IP i e-mail pozwala zebrać istotne dane na temat użytkowników, które można wykorzystać do zapobiegania oszustwom.

Określanie położenia geograficznego

Określa dokładne miejsce, w którym aktualnie znajduje się użytkownik.

System operacyjny
Karty klienta

Kompleksowe zarządzanie przypadkami, prezentujące wszystkie informacje o użytkowniku w postaci kart. Każda karta zawiera odpowiednie dokumenty zewnętrzne i komentarze wewnętrzne.

Dostęp do danych w czasie rzeczywistym

Lepiej poznaj proces weryfikacji tożsamości dzięki naszym analizom dotyczącym wyników weryfikacji, zachowań użytkowników, umów SLA itp.

Zarządzanie użytkownikami

Twórz różne funkcje z odpowiednimi uprawnieniami w oparciu o strukturę firmy.

Dziennik audytu

Dziennik audytu informuje o osobach korzystających z systemu oraz o wykonywanych przez nie operacjach w danym okresie.

Raport o tożsamości w formacie PDF

Eksportuj karty klientów z informacjami o kliencie i procesie weryfikacji w formacie PDF.

Bieżący monitoring

Przeprowadzaj ciągły monitoring osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w wyznaczonych ramach czasowych pod kątem sankcji, osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, dat ważności i innych danych.

Cena uzależniona jest od ilości klientów

Cena uzależniona jest od ilości klientów

Cena uzależniona jest od ilości klientów

Dystrybucja danych
Generowanie sesji przez API

Automatyczne generowanie sesji weryfikacyjnych z wykorzystaniem naszego API.

Pobieranie multimediów przez API

Pobieraj nośniki z sesji weryfikacji korzystając z naszego API.

Przesyłanie multimediów przez API lub ręcznie

Przesyłaj zdjęcia dokumentów użytkownika końcowego bezpośrednio, bez korzystania z procesu użytkownika końcowego.

Przechowywanie danych (archiwum)

Okres, przez który zaszyfrowane dane użytkownika końcowego są przechowywane w archiwum.

Bez ograniczeń

Bez ograniczeń

Bez ograniczeń

Dodatki
Kontrola pod kątem sankcji, osób zajmujących eksponowane stanowiska i negatywnego wizerunku w mediach

Ta kontrola pozwala sprawdzić, czy Twój klient jest objęty sankcjami lub znajduje się na liście osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne. Umożliwia także wyszukiwanie niekorzystnych informacji na temat klientów w mediach.

+0,15 € za weryfikację
Uwierzytelnianie biometryczne

Podczas uwierzytelniania skanowana jest twarz klienta i tworzona jest jej trójwymiarowa mapa. Następnie, w ciągu milisekund dane te są porównywane z już posiadanymi informacjami i sprawdzane pod kątem metod fałszowania tożsamości oraz innych modyfikacji.

+0,15 € za sprawdzenie
Sprawdzanie zagubionych i skradzionych dokumentów

Dokumenty są sprawdzane w rozmaitych międzynarodowych bazach danych pod kątem tego, czy nie zostały zgłoszone jako zagubione lub skradzione.

+0,30 € za weryfikację
Sprawdzenie potwierdzenia adresu

Automatyczne pobieranie danych z dokumentu przedstawionego przez użytkownika jako potwierdzenie adresu. Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.

+0,40 € za weryfikację
Biometryczne wykrywanie wieku

Nasz system dokładnie szacuje przedział wiekowy klienta poprzez mapowanie danych biometrycznych jego twarzy.

+0,10 € na klienta
Podpisy elektroniczne

Podpisuj online prawnie wiążące umowy przy użyciu zaawansowanych lub kwalifikowanych podpisów.

+0,10 € za podpis
Podpisywanie wniosków KYC

Rozwiązanie do podpisywania wniosków obejmuje podpisy zaawansowane i kwalifikowane.

+0,10 € za podpis
Oprogramowanie do połączeń wideo do weryfikacji tożsamości

Zdalnie weryfikuj tożsamość swoich klientów pod nadzorem pracownika odpowiedzialnego za KYC Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.

+0,10 € za minutę
Lista przystanków
+0,05€ za identyfikację
Enterprise
Indywidualny
Indywidualny cennikExpansion
0.85
za weryfikację
+
569 € – miesięczna opłata
licencyjna
Growth
0.95
za weryfikację
+
259 € – miesięczna opłata
licencyjna
Bez rocznego zobowiązania
Bez rocznego zobowiązania
Bez rocznego zobowiązania
Enterprise
Kup ten plan