Home Analiza due diligence

Analiza due diligence

Dokonuj analizy bazy użytkowników nie tylko podczas wdrażania, ale także długo po tym, jak stali się oni Twoimi obecnymi klientami, aby zapewnić zgodność w zakresie due diligence. Bez względu na to, czy są to osoby fizyczne, czy prawne. Oceniaj dokładnie poziom ryzyka i jego zmiany. Nasze narzędzia dają Ci pewność, że trzymasz rękę na pulsie.

Otrzymaj darmowe demo

Narzędzia do stałej kontroli KYC

Icon-sanctions-screening
Weryfikacja na listach sankcyjnych
Icon-negative-media-screening
Weryfikacja pod kątem niekorzystnych przekazów medialnych
Icon-PEP-screening
Weryfikacja osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne
Wykrywanie i weryfikacja beneficjentów rzeczywistych
Icon-proof-of-address
Weryfikacja potwierdzenia adresu
Icon legal entity document verification
Weryfikacja w rejestrach przedsiębiorstw
people registry screening icon
Weryfikacja w rejestrach osób fizycznych
ip email risk screening icon
Weryfikacja ryzyka dotyczącego adresu IP i poczty elektronicznej

Podejście holistyczne
Zgodność z przepisami

Globalne bazy danych i rejestry
Sprawdzaj automatycznie ważność i inne dane w rejestrach międzynarodowych i lokalnych, a także w publicznych i prywatnych źródłach danych. Zawsze miej świadomość oceny ryzyka swoich klientów.
Śledzenie beneficjentów rzeczywistych
Monitoruj ściśle sytuację beneficjentów rzeczywistych i natychmiast otrzymuj powiadomienia o wszelkich zmianach. Nie strać jasności sytuacji po wdrożeniu klienta.
Możliwość dostosowania do Twojej jurysdykcji
Możemy dostosować nasze rozwiązania, aby zachować zgodność z wymogami branżowymi i prawnymi. Niezależnie od tego, gdzie znajduje się Twoja firma, korzystaj z narzędzi przygotowanych specjalnie dla Ciebie.
Zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach
Nie daj się zaskoczyć zmianom w przepisach dotyczących KYC i bądź na bieżąco z wymogami w zakresie RODO i EBA.

Proces analizy due diligence klienta

CDD jest niezbędnym krokiem w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Instytucje finansowe i inne firmy mogą używać tego procesu do potwierdzania tożsamości klienta, sprawdzania jego transakcji finansowych i oceny jego profilu ryzyka. Przepisy w zakresie AML wymagają przeprowadzania analiz due diligence w odniesieniu do wszystkich nowych i obecnych klientów.

Stałe badanie sytuacji

Przeprowadzaj wielokrotne kontrole pod kątem sankcji, rejestru osób, adresu, utraty/kradzieży i innych zmian danych klienta. Włącz narzędzia AI, aby zadbać o przypomnienia i śledzenie oraz nie dopuścić do tego, aby dane klientów były nieaktualne.

Dlaczego klienci ufają Ondato

Ondato doskonale wpisał się w nasze priorytety, szybko reagując i udoskonalając swoją ofertę, aby pomóc nam osiągnąć pożądaną dostawę. Dzięki bezpośredniej współpracy i rozwiązywaniu problemów stworzyliśmy wzajemnie korzystne partnerstwo, które poprawiło integrację i pozwoliło nam stać się dostawcą usług telekomunikacyjnych stawiającym na technologię cyfrową w regionie MENA. Dzięki wsparciu Ondato oferujemy teraz usługi w pełni online i ustanowiliśmy wiodącą na świecie rejestrację. Ich wiedza i zaangażowanie sprawiają, że są wysoce rekomendowani do sprawnej integracji i transformacji cyfrowej.
Ondato jest naszym zaufanym i cenionym partnerem biznesowym. Ich przodująca na rynku technologia weryfikacji wieku i tożsamości jest kluczowym elementem kontroli bezpieczeństwa OnlyFans. Bardzo podoba nam się bliska współpraca z ich zespołem. Wiemy, że i oni doceniają nasze opinie i biorą je pod uwagę w planach rozwoju swoich produktów.
Bardzo poważnie traktujemy doświadczenia i prywatność naszych klientów, dlatego wybraliśmy i kontynuujemy współpracę z Ondato. Chcieliśmy wydajnego rozwiązania do weryfikacji tożsamości i właśnie to otrzymaliśmy. Proces wdrażania klienta, który obecnie stosujemy, jest szybki, dokładny i łatwy do zrozumienia.
Rozwiązanie Ondato KYC to świetne narzędzie, na którym zawsze polegamy. Upraszcza proces wdrażania klienta i obniża nasze koszty operacyjne. Zespół szybko reaguje i chętnie przyjmuje uwagi oraz sugestie. Dodatkowo ich narzędzia są często aktualizowane, więc użytkownik jest zawsze zadowolony z jakości usług. Cieszymy się, że możemy współpracować z tą świetną firmą, która robi wszystko dla swoich klientów.
Jako bank w pełni cyfrowy, obsługujący małe i średnie przedsiębiorstwa, współpracujemy z Ondato od samego początku. Z zadowoleniem korzystamy z usług tego rzetelnego i profesjonalnego partnera w zakresie usług identyfikacji i wdrażania klientów bankowych. Ondato pozwala nam na szybkie i bezproblemowe przetwarzanie wniosków obywateli UE i świadczenie usług naszym klientom.
Bezpieczna identyfikacja, weryfikacja i wdrażanie to jedne z filarów usług cyfrowych i społeczeństwa w ogóle. W ramach programu Lighthouse firma Ondato udowodniła swoją doskonałość w opracowywaniu realnego rozwiązania tego problemu.
Rozwiązanie Ondato KYC pozwoliło nam uprościć proces wdrażania klienta i obniżyć koszty operacyjne. Była to najprostsza i najszybsza integracja, z jaką kiedykolwiek mieliśmy do czynienia. Wszystko dzięki doradztwu i wspaniałemu wsparciu zespołu Ondato.
Współpracę z Ondato rozpoczęliśmy trzy lata temu. Potrzebowaliśmy łatwego do zintegrowania, kompleksowego rozwiązania do oceny informacji finansowych klientów. Budżet i terminy były bardzo rygorystyczne, ale udało im się dopiąć wszystko na ostatni guzik.
Praca z danymi osobowymi jest kluczowym obszarem naszej działalności, zatem wobec Ondato mieliśmy trzy główne wymagania - bezpieczeństwo na poziomie bankowym, zgodność z RODO i innymi międzynarodowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz globalny zasięg bazy danych. Otrzymaliśmy rozwiązanie bardzo praktyczne i dopasowane do naszych potrzeb.
Korzystając z dobrych opinii i ciężko pracując, zespół Ondato poczynił duże postępy w krótkim czasie. Udało im się przekształcić produkt dość prosty, skierowany do konsumentów w kompleksowe rozwiązanie biznesowe, które cieszy się dużym zainteresowaniem instytucji finansowych i globalnych firm płatniczych.
Jesteśmy wiodącą litewską platformą crowdfundingową, która łączy inwestorów z pożyczkobiorcami poszukującymi finansowania dla swoich projektów deweloperskich. Współpracowaliśmy z Ondato w zakresie usług identyfikacji i wdrażania klientów. Firma Ondato pozwoliła nam uprościć proces wdrażania klientów i obniżyć koszty operacyjne dzięki prostej i szybkiej integracji. Dlatego cieszymy się, że możemy być partnerami biznesowymi Ondato.
Automatyczne potwierdzanie identyfikacji Ondato od lat jest niezawodnym i skutecznym rozwiązaniem zapewniającym bezpieczeństwo naszych usług. Poza tym doceniamy ich szybką reakcję na nasze potrzeby i gotowość do wprowadzania ulepszeń lub aktualizacji, gdy jest to konieczne. Są również bardzo szybcy w rozwiązywaniu wszelkich problemów, które mogą się pojawić.

Często zadawane pytania

Proces analizy due diligence klienta jest wykorzystywany przez instytucje finansowe i inne firmy do gromadzenia i oceny istotnych informacji o obecnym lub potencjalnym kliencie.
Analiza due diligence zajmuje się oceną ryzyka. Na przykład instytucje finansowe, które chcą wdrożyć nowego klienta lub nawiązać relacje biznesowe z inną firmą, przeprowadzają analizę due diligence, aby zyskać wiedzę na temat ryzyka, reputacji i wszelkich ukrytych informacji dotyczących takiego klienta lub firmy.
KYC jest szerokim terminem dla całego tego procesu. Analiza due diligence klienta jest jednym z kroków, które koncentrują się na profilach finansowych i poziomach ryzyka, przy czym ma największe znaczenie w tym procesie. Analiza due diligence klienta oznacza gromadzenie i ocenę informacji o kliencie oraz określenie ryzyka przeprowadzania przez niego nielegalnych transakcji finansowych. Zarówno procesy KYC, jak i analiza due diligence klienta podlegają przepisom dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).
Istnieją trzy poziomy analizy due diligence klienta: standardowy, uproszczony i podwyższony.
To, czy istnieje obowiązek wykonania procesu EDD lub CDD, zależy od poziomu ryzyka klienta. Jeśli klient zostanie uznany za klienta niskiego ryzyka, może podlegać jedynie uproszczonej analizie due diligence, w którym jedynym wymogiem jest identyfikacja klienta, ale nie weryfikacja jego tożsamości. W przypadku klientów wysokiego ryzyka wymagana jest procedura EDD i zapewnienie stałego monitorowania, aby zapobiec praniu pieniędzy.
Tak. Analiza due diligence klienta jest wymogiem prawnym zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Analiza due diligence klienta (CDD) obejmuje cztery główne wymagania: Zweryfikuj tożsamość klienta. Upewnij się, że Twoi klienci i partnerzy biznesowi są tymi, za których się podają. Obejmuje to analizę profilu ryzyka klienta. Oceń zewnętrzne źródła informacji. Ponieważ due diligence wymaga uzyskania informacji od osób trzecich, ważne jest, aby rozumieć, które źródła są wiarygodne. Zabezpiecz swoje informacje. Wszelkie gromadzone i przechowywane dane muszą być zabezpieczone, ponieważ ich wyciek może mieć poważne konsekwencje dla relacji biznesowych. W razie potrzeby korzystaj z bieżącego monitorowania. Odpowiednio prowadzone procedury CDD wymagają, aby po wdrożeniu klienci wysokiego ryzyka byli stale monitorowani.