UAB „Ondato“ internetinės svetainės privatumo politika

Ši privatumo politika (toliau – „Politika“) paaiškina, kaip UAB „Ondato“ (toliau – „Įmonė“, „Mes“ arba „Mus“) renka ir naudoja informaciją Jums naudojantis bet kokiomis mūsų interneto svetainėje www.ondato.com (toliau – „Svetainė“) siūlomomis paslaugomis.

Naršydami Svetainėje ar naudodamiesi mūsų Paslaugomis, Jūs, kaip mūsų svetainės vartotojas ar mūsų klientas (toliau – „Vartotojas“, „Klientas“ ar „jūs“), sutinkate su šios Politikos nuostatomis ir patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote visas Politikoje pateiktas sąlygas.
Įmonė tvarko asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.

Įmonė tvarko tik tiek asmens duomenų, kiek yra būtina konkrečiam tikslui pasiekti ir juos saugo tik tiek laiko, kiek būtina numatytiems tikslams pasiekti.

Jūs visada galite susisiekti su Įmone el. paštu [email protected], jei Jums kyla klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI
• Naujienlaiškų siuntimo ir tiesioginės rinkodaros tikslas

Jei Jūs esate Mūsų potencialus klientas ar kitais tikslais domitės mūsų paslaugomis Svetainėje, taip pat jei pageidaujate gauti naujienlaiškius, mes tvarkome jūsų pateiktus kontaktinius asmens duomenis. Bet kada galite atsisakyti mūsų naujienlaiškių, parašydami Įmonei el. paštu [email protected].

• Slapukų naudojimo mūsų svetainėje tikslas

Mes naudojame slapukus, kad galėtume gauti informacijos apie tai, kaip naudojatės mūsų Svetaine. Slapukai leidžia mums pagerinti ir supaprastinti vartotojų patirtį naudojantis mūsų Svetaine. Iš esmės, informacija neapima jokių duomenų, kurie leistų mums individualiai identifikuoti Jus, kaip fizinį asmenį ar juridinio asmens atstovą. Mes tvarkysime Jūsų duomenis naudodami slapukus tol, kol galioja Jūsų duotas sutikimas.

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS

• Jūsų sutikimas
• Įmonės teisėtas interesas užtikrinti Įmonės svetainės tinkamą funkcionavimą.

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

Informuojame, kad Įmonė, vykdydama savo veiklą, pasitelkia paslaugų teikėjus. Tai yra informacinių technologijų, naujienlaiškiu siuntimo paslaugas teikiančios įmonės ir kiti subjektai, teikiantys Įmonei reikalingas paslaugas. Mes pasirūpinome, kad visi paslaugų teikėjai, kuriems perduodame Jūsų Asmens duomenis, laikytųsi mūsų nurodymų dėl to, kaip jie turi tvarkyti jūsų Asmens duomenis. Jūsų Asmens duomenų perdavimas reguliuojamas pagal duomenų tvarkymo sutartis arba duomenų tvarkymo sąlygas, kurias esame sudarę su paslaugų teikėjais. Visi paslaugų teikėjai – kaip duomenų tvarkytojai – privalo garantuoti, kad Jūsų Asmens duomenis tvarkys taip pat atidžiai ir kruopščiai kaip ir mes, be to paslaugų teikėjai taip pat privalo įgyvendinti technines bei organizacines priemones, kad tvarkydami asmens duomenis galėtų užtikrinti tokį patį duomenų apsaugos lygį kaip ir Mes.

Šiems Įmonės paslaugų teikėjams Jūsų asmens duomenys atskleidžiami tik tiek, kiek yra būtina šių paslaugų teikimui.
Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas, jei tokia prievolė taikoma Įmonei pagal taikytinus teisės aktus.

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

Jūs turite šias su savo asmens duomenimis susijusias teises:

Teisė susipažinti: turite teisę prašyti prieigos prie bet kokių duomenų, kurie gali būti laikomi Jūsų Asmens duomenimis, įskaitant, pvz., teisę žinoti, ar mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, kokių kategorijų Asmens duomenis mes tvarkome, taip pat žinoti, kokiais tikslais tvarkome duomenis.

Teisė ištaisyti: turite teisę prašyti, kad ištaisytume bet kokius Jūsų Asmens duomenis, jei manote, kad jie yra netikslūs ar neišsamūs.

Teisė nesutikti: turite teisę nesutikti su atitinkamu savo Asmens duomenų tvarkymu, įskaitant, pvz., Jūsų Asmens duomenų tvarkymą rinkodaros tikslais arba, jei Jūsų duomenų tvarkymą kitaip grindžiame teisiniais interesais.

Teisė ištrinti: taip pat galite prašyti, kad Jūsų Asmens duomenys būtų ištrinti, jei jie yra nebereikalingi tais tikslais, dėl kurių buvo renkami, arba, jei manote, kad duomenų tvarkymas yra neteisėtas, arba manote, jog Asmens duomenys turi būti ištrinti, kad nepažeistume teisinio reikalavimo.

Teisė perkelti duomenis: jei Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi automatiškai su Jūsų sutikimu, galite prašyti, kad pateiktume Jums tokius Asmens duomenis struktūrizuota, įprastai naudojama bei elektronine forma. Be to, galite taip pat prašyti, kad Asmens duomenys būtų perduoti kitam valdytojui. Atkreipiame dėmesį, kad tai gali būti padaryta tik tuo atveju, jei egzistuoja galimybė tai techniškai įgyvendinti

Teisė atšaukti sutikimą: Tais atvejais, kai duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu, turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo. Sutikimo atšaukimas atgal negalioja ir nedaro poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Teisė pateikti skundą: Jūs turite teisę pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jei Jūs manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant Jūsų teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.
Jei Jums kyla neaiškumų ar klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, susisiekite pirmiausia su Mumis el. paštu [email protected].

TREČIŲJŲ ŠALIŲ INFORMACIJA INTERNETO SVETAINĖJE

Įmonės interneto svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto svetaines ir socialinius tinklus. Trečiosios šalys gali tvarkyti asmens duomenis pagal kitas sąlygas nei Mes, todėl norėdami susipažinti su jų vykdomu asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į juos.

DUOMENŲ SAUGOJIMO TRUKMĖ

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina pagal tvarkymo tikslus.
Asmens duomenys naujienlaiškių siuntimo ir tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi tol, kol Jūs neatšaukėte savo sutikimo.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

Jūsų asmens duomenys yra saugojami nuo praradimo, neleistino panaudojimo ar teisėto pagrindo neturinčio šių duomenų pakeitimo.

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Siekiant pritaikyti svetainės turinį prie jos lankytojų poreikių, Mūsų interneto svetainėje www.ondato.com taip pat gali būti naudojami slapukai (angl. cookies). Slapukai užtikrina saugų ir efektyvų svetainės veikimą, prisimenu Jūsų veiksmus ir prioritetus ir leidžia Jums patogiai naršyti mūsų Svetainėje.

Jeigu nebesutinkate su slapukų naudojimu, Jūs bet kuriuo metu savo naršyklėje galite pašalinti išsaugotus slapukus. Turite atminti, kad apribojus slapukus, gali nebeveikti kai kurios svetainės funkcijos. Detalias instrukcijas apie slapukų nustatymų keitimą įvairiose naršyklėse rasite adresu www.aboutcookies.org.

Interneto svetainėje naudojami slapukai:

Slapuko pavadinimas Slapuko galiojimo trukmė Slapuko aprašymas
_ga 2 metai Naudoja „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie svetainės aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų vartotojų patirtį besilankant svetainėje.
_gat 1 min. Naudojamas „Google Analytics“ statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti.
_gid 24 val. Naudojamas „Google Analytics“ statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti apie apsilankymo trukmę, naršyklę ir kt.
gatsby-gdpr-google-analytics 1 metai Vartotojo sutikimas su slapukų taisyklėmis
Copterra

 

1 minutė Tam, kad įmonės, perkančios skelbimus iš „Copterra“, galėtų padėti nustatyti, kiek žmonių, spustelėjusių jų skelbimus, įsigyja jų produktus. Konversijų stebėjimo slapukas jūsų naršyklėje nustatomas tik spustelėjus „Copterra“ pateiktą skelbimą.
JŪSŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS

• Prašymą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo galite pateikti Įmonei el. paštu [email protected].
• Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo išnagrinėsime per 1 mėnesį, nebent dėl prašymo sudėtingumo Mes užtruksime 2 mėnesius, bet būtinai apie tai Jus informuosime.
• Atsakymą į prašymą pateiksime Jūsų prašyme pasirinktu būdu, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu negalėsime įgyvendinti Jūsų prašymo.

POLITIKOS ATNAUJINIMAS

Mes pasiliekame teisę periodiškai atnaujinti ir keisti Politiką. Apie bet kokius pasikeitimus informuosime Įmonės Svetainėje.

INFORMACIJA APIE MŪSŲ ĮMONĘ

UAB „Ondato“
Įmonės kodas 303342439
Olimpiečių g. 5-2, 09237 Vilnius, Lietuva.

Šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie skirti pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais. Toliau naudodamiesi šia svetaine sutinkate su naudojamais slapukais. Plačiau privatumo politikoje.