Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi tekstis Poliitika) selgitab, kuidas UAB Ondato (edaspidi tekstis – Ettevõte) kogub ja kasutab informatsiooni, mis on saadud kui Te kasutate meie kodulehe www.ondato.com (edaspidi tekstis – Koduleht) mistahes teenuseid.

Kodulehte lehitsedes või meie Teenuseid kasutades Teie, kui meie Kodulehe kasutaja või meie klient (edaspidi – Kasutaja, Klient või „teie“) nõustute selle Poliitika sätetega ja kinnitate, et lugesite läbi ja nõustute kõikide Poliitikas esitatud tingimustega.

Ettevõte töötleb isikuandmeid vaid isikuandmete töötlemist reglementeerivate õigusaktide alusel.

Ettevõte töötleb isikuandmeid vaid sellises mahus, mis on vajalik konkreetse eesmärgi saavutamiseks ja säilitab andmeid vaid niikaua, kui on vajalik ettenähtud eesmärkide saavutamiseks.

Küsimustega Teie isikuandmete töötlemise asjus võite alati pöörduda Ettevõtte poole epostitsi [email protected]

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID
• Uudiskirjade saatmise ja otseturunduse eesmärgil

Me töötleme teie esitatud kontaktandmeid kui olete Meie potentsiaalne klient või huvitute meie Kodulehe teenustest muul eesmärgil või kui soovite saada meie uudiskirju. Meie uudiskirjadest võite keelduda mistahes ajal, kui kirjutate Ettevõttele epostitsi [email protected].

• Kodulehe kasutamise kohta informatsiooni saamise eesmärgil kasutame küpsiseid. Küpsised võimaldavad meil parandada ja lihtsustada meie Kodulehe kasutamist. Küpsiste abil kogutav informatsioon ei hõlma mingeid andmeid, mis võimaldaksid meil identifitseerida Teid kuid füüsilist või juriidilist isikut. Küpsiste abil töötleme Teie andmeid seni, kuni kehtib Teie antud nõusolek.

TEIE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIKUD ALUSED

• Teie nõusolek
• Ettevõtte õigustatud huvi Ettevõtte kodulehe ladusa funktsioneerimise eesmärgil

TEIE ISIKUANDMETE SAAJAD

Teavitame, et Ettevõte kasutab oma tegevuses teenuste osutajad. Need on infotehnoloogia, uudiskirjade saatmise teenuseid osutavad ettevõtted ja muud, Ettevõttele vajalikke teenuseid osutavad subjektid. Me hoolitseme, et kõik teenuste osutajad, kellele anname üle Teie Isikuandmeid, järgiksid kõrvalekaldumatult meie Isikuandmete töötlemise alaseid ettekirjutusi. Teie Isikuandmete üleandmist reguleerivad teenuste osutajatega sõlmitud andmetöötluslepingud või andmetöötluse tingimused, Kõik teenuste osutajad – kui andmetöötlejad – peavad garanteerima, et töötlevad Teie Isikuandmeid sama tähelepanelikult ja hoolikalt kui me ise, lisaks peavad teenuste osutajad rakendama isikuandmete töötlemisel samal tasemel isikuandmete kaitse tehnilisi ja korralduslikke meetmeid kui Meie.

Nendele teenuste osutajatele avaldatakse Teie isikuandmeid vaid niipalju, kui on vajalik konkreetsete teenuste osutamiseks.

Teie isikuandmed võidakse anda üle riigiasutustele, institutsioonidele, teistele isikutele, kes täidavad neile seadustega pandud funktsioone, kui see on Ettevõttele kohustuslik seadusaktide alusel.

ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

Teil on õigus:

Õigus tutvuda: teil on õigus paluda juurdepääsu mistahes andmetele, mida võidakse pidada Teie Isikuandmeteks, sealhulgas nt, õigus teada, kas me töötleme Teie Isikuandmeid, millise kategooria Isikuandmeid me töötleme, samuti teada, millisel eesmärgil andmeid töötleme.
Õigus parandada: teil on õigus paluda mistahes Teie Isikuandmete parandamist, kui arvate, et need on ebatäpsed või ebatäielikud.
Õigus mitte nõustuda: teil on õigus mitte nõustuda teie Isikuandmete töötlemisega, sealhulgas nt, Teie Isikuandmete töötlemisega otseturunduse eesmärgil, välja arvatud juhud kui me põhjendame Teie Isikuandmete töötlemist seaduslike huvidega.
Õigus kustutada: Samuti võite paluda Teie Isikuandmete kustutamist, kui need ei ole enam vajalikud sel eesmärgil, milleks neid koguti või kui arvate, et andmete töötlemine on ebaseaduslik või arvate, et Isikuandmed peab kustutama selleks, et me ei rikuks seaduslikke nõudeid.
Andmete ülekandmise õigus: kui Teie Isikuandmeid töödeldakse Teie nõusolekul automaatselt, võite paluda, et esitaksime Teile need Isikuandmed struktureeritud, tavapäraselt kasutataval ning elektroonilisel kujul. Samuti võite paluda, et Isikuandmed antakse üle teisele andmehaldajale. Juhime tähelepanu asjaolule, et seda võidakse teha vaid juhul, kui eksisteerivad tehnilised võimalused.
Õigus nõusolek tagasi võtta: Kui andmeid töödeldakse Teie nõusolekul on Teil õigus oma nõusolek mistahes ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu ning see ei mõjuta tagasiulatuvalt juba toimunud isikuandmete töötlemise õiguspärasust kehtinud nõusoleku ajal.
Õigus esitada kaebus: Teil on õigus esitada kaebus isikuandmete töötlemise kohta Riiklikule andmekaitseinspektsioonile, kui te arvate, et Teie Isikuandmeid töödeldakse Teie õigusi ja õigustatud huvisid rikkudes.

Kui Teil tekib küsimusi Teie isikuandmete töötlemise asjus, võtke kõigepealt ühendust Meiega epostitsi [email protected].

KOLMANDATE POOLTE INFORMATSIOON MEIE KODULEHEL

Ettevõtte kodulehel võib olla viiteid kolmandate poolte kodulehtedele ja sotsiaalvõrkudele. Kolmandad pooled võivad töödelda isikuandmeid muudel tingimustel kui Meie, seetõttu peaksite tutvuma eraldi iga kolmanda poole andmetöötlustingimustega.

ISIKUANDMETE SÄILITAMISKESTUS

Isikuandmeid töödeldakse mitte kauem kui on vajalik andmete töötlemise eesmärgi saavutamiseks.
Uudiskirjade ja otseturunduse eesmärgil töödeldakse Isikuandmeid seni, kuni te võtate oma nõusoleku tagasi. Seda võite teha mistahes ajal.

ISIKUANDMETE KAITSE

Teie Isikuandmeid kaitstakse kaotamise, lubamatu kasutamise või õiguslikku alust mitteomava muutmise eest.

KÜPSISTE KASUTAMINE

Kodulehe sisu kohandamise eesmärgil külastajate vajadustega võidakse Meie kodulehel www.ondato.com kasutada küpsiseid (cookies). Küpsised tagavad kodulehe turvalise ja efektiivse toimimise, jätavad meelde Teie toimingud ja eelistused ja võimaldavad Meie Kodulehte mugavalt lehitseda.

Kui te ei ole nõus küpsiste kasutamisega, võite Teie veebilehitsejas salvestatud küpsised mistahes ajal kustutada. Peate pidama silmas, et küpsiste kasutamise piiramise korral võivad mõned Kodulehe funktsioonid mitte töötada. Üksikasjalikud juhised küpsiste seadete kohta erinevates veebilehitsejates leiate aadressil www.aboutcookies.org.

Kodulehel kasutatavad küpsiseid:

Küpsise nimetus Küpsise kehtivusaeg Küpsise kirjeldus
_ga 2 aastat Kasutab „Google Analytics“, et hinnata kasutaja külastamise eesmärke, koostab kodulehe operaatorile aruande kodulehe aktiivsuse kohta ja parandab kodulehe kasutaja lehitsemiskogemust.
_gat 1 minut Kasutatakse kodulehe külastamise kohta statistilise teabe kogumiseks.
_gid 24 tundi Kasutatakse kodulehe külastamise kohta statistilise teabe (külastatavus, külastuse kestus, veebilehitseja jms) kogumiseks.
gatsby-gdpr-google-analytics 1 aasta Kasutaja nõusolek küpsiste eeskirjadega
Copterra 1 minut Selleks, et ettevõtted, kes ostavad „Copterra“,  reklaame võiksid tuvastada, kui palju nende reklaame klõpsanud inimesi ostavad nende tooteid.Konversioonide jälgimise küpsis salvestatakse Teie veebilehitsejasse vaid siis, kui klõpsate „Copterra“ esitatud reklaami.
TEIE PALVETE LÄBIVAATAMINE

• Teie Isikuandmete töötlemisega seotud palve võite saata Ettevõttele epostitsi [email protected].
• Teie Isikuandmete töötlemisega seotud palve vaatame läbi 1 kuu jooksul, välja arvatud juhud, kui palve keerulisuse tõttu Meil läheks aega 2 kuud, kuid sel juhul Me informeerime Teid.
• Vastuse Teie palvele esitame Teie palves valitud viisil, välja arvatud juhud, kui me ei saa Teie palvet sel viisil täita.

POLIITIKA UUENDAMINE

Jätame endale õiguse Poliitikat perioodiliselt uuendada ja täiendada. Mistahes muudatustest teavitame Ettevõtte Kodulehel.

TEAVE MEIE ETTEVÕTTE KOHTA

UAB „Ondato“
Registrikood 303342439
Olimpiečių g. 5-2, 09237 Vilnius, Leedu.

See sait kasutab küpsiseid. Selle saidi kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Lisateabe saamiseks lugege meie privaatsuseeskirju.